آموزشی

چند قدم مؤثر واسه ایجاد تغییرات مهم در زندگی

  برایان تریسی باور داره: «زندگی شما می تونه به شکل شگفت انگیزی تغییر کنه، کافیه مایل به تغییر باشین. تصمیم بگیرین، عمل کنین. رفتارهای جدیدی انتخابی تون رو تمرین کنین و تا زمان رسیدن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل