شرایط متداول خواهان در مورد اجاره جرثقیل می باشند . ولی در رأی تورنتون که موضوع آن یک قرارداد مصرفی مورد اختلاف بود، دادگاه استیناف ( که دارای دو قاضی هم رتبه بود ) از پذیرش این امر که بلیطی که توسط دستگاه خودپرداز در محل ورودی پارکینگ اتومبیل صادر شده ، متضمن ارائه اخطار معقولی در رابطه با شرایط الصاق شده در داخل محوطه ساختمان پارکینگ در خصوص شرایط پارک بوده ، خودداری نمود . طرفین قراردادهای تجاری موقعیت ایشان به گونه ای است که هر یک از ایشان از این مسئله آگاه است که خود باید شخصاً حافظ منافع خویش باشد ولی در مورد مصرف کنندگان وضعیت به گونه ای دیگر است .
بند هفتم :اشتباه134
وقوع اشتباه در موضوع اصلی معامله135
اشتباه متقابل136
رأی رافلس علیه ویچل هاوس137 (1864) در رأی مذکور خواهان ، خوانده را به دلیل قصور در تحویل محموله پنبه ای که متعاقب توافق میان ایشان قرار بود به یک کشتی به نام اکس پیرلس که از شهر بمبمئی حرکت کرده بود فروخته شود ، تحت تعقیب قضایی قرارداد . دادگاه ‌رأی داد که قراردادی میان طرفین منعقد نشده بوده ، زیرا آنچه مد نظر خواهان بوده ، یک کشتی به نام پیرلس ب

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد دربارهتعاملات اجتماعی، فضای شهری، فضاهای شهری، فضاهای عمومی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید