میشمارد که خصوصیت یک فضای شهری موفق را معرفی میکنند:
– باید اشکال طراحی محیط جالب و با انگیزه باشد.
– نشاط شهری و خیابانی و انس با محیط وجود داشته باشد.
– مکان شهری باید پر ابهام باشد تا کاربر بتواند در آن جست و جو کند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درموردعین تعهد، اجرای عین تعهد، حقوق ایران، اسناد بین الملل
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید