راجع به جرایم جنحه ای بوده اند. مأموران تعلیق مراقبتی، قضات و دادستان ها ارجاع کنندگان اصلی پرونده ها به برنامه های مذکورند.
سه جرم اصلی موضوع پرونده های مذکور اوباشی گری، ضرب و جرح خفیف و سرقت بوده است. علاوه بر این می توان سرقت از اماکن مسکونی را نیز به آنها اضافه کرد. در برخی از برنامه ها پرونده های ضرب و جرح شدید، خشونت خانوادگی، قتل ناشی از غفلت و مسامحه و جرایم جن

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلید واژه هایامنیت شغلی، برنامه های آموزشی، فیزیولوژی، حقوق و دستمزد
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید