All articles about پست

فرمت ورد: پایان نامه ارشد رشته مدیریت : ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست

گرایش : سیستم اطلاعاتی عنوان :  ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیک اداره پست 

فایل تحقیق : پایان نامه ارشد رشته پژوهش هنر: بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی

عنوان : مطالعه تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی دانشکده هنرهای کاربردی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته … More فایل تحقیق :
پایان نامه ارشد رشته پژوهش هنر: بررسی تطبیقی مبانی پست مدرنیسم با نظریات هنری جان دیویی