فرمت word : پایان نامه ارشد رشته نوازندگی موسيقی ايرانی: بررسی نقش و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی

گرایش : نوازندگی موسيقی ايرانی عنوان : مطالعه تأثیر و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی دانشکده موسيقی پايان نامه.

گرایش : نوازندگی موسيقی ايرانی

عنوان : مطالعه تأثیر و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی

دانشکده موسيقی

پايان نامه تحصيلی کارشناسی ارشد رشته نوازندگی موسيقی ايرانی

عنوان بخش نظری :

مطالعه تأثیر و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایرانی

عنوان بخش عملی :

نوازندگی ساز کمانچه در دستگاه ماهور مرکب

استاد راهنما :

محمود بالنده

پایان نامه

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول اسطوره شناسی ………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 2

تعاریف اسطوره …………………………………………………………………………………………………………….. 4

اسطوره از نگاه نظریه پردازان غیر ایرانی ……………………………………………………………………………. 5

اسطوره از نگاه نظریه پردازان ایرانی ………………………………………………………………………………… 12

واژه اسطوره و ریشه آن …………………………………………………………………………………………………. 18

تعریف اسطوره و ویژگی های آن …………………………………………………………………………………….. 20

گونه های اسطوره …………………………………………………………………………………………………………. 22

فصل دوم اسطوره در موسیقی ………………………………………………………………………………….. 32

اسطوره، هنر و هنر موسیقی …………………………………………………………………………………………….. 33

پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 36

مطالعه تأثیر اسطوره در موسیقی با در نظر داشتن ریشه شناسی کلمات (هومان اسعدی) ………………….44

دسته بندی اسامی گوشه های ردیف …………………………………………………………………………………. 46

اسطوره در خنیای کهن ایران (دکتر کزازی) ……………………………………………………………………….. 48

موسیقی یا نوای خوش (فریدون جنیدی) …………………………………………………………………………. 53

مثلث موسیقی، شعر، اسطوره (ابراهیم واشقانی) …………………………………………………………………. 57

موسیقی و باورهای اساطیری …………………………………………………………………………………………… 59

تاثیر شعر و ارتباط آن با موسیقی ……………………………………………………………………………………… 62

تعاریف بعضی از گوشه های ردیف موسیقی دستگاهی ایران ……………………………………………… 69

جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………… 77

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………. 82

 

چکیده:

این پژوهش از دو منظر به مطالعه تأثیر و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایران پرداخته می باشد؛ یکی از طریق محتوای گوشه ها که همان بار ملودی و بار نغمات می باشد و دیگری از طریق معنی ظاهری (واژگان ردیف) گوشه ها.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

موسیقی نیز به عنوان بخش اعظمی از فرهنگ و هنر هر ملت ، که همراه با پیدایش خلقت، آفریده شده و هم طراز با رشد فرهنگ، تکامل یافته می باشد، در فراز و نشیب این راه، شادی ها و سختی های بشر را همسفر بوده می باشد به همین دلیل، تأثیر بخش های مهمی از فرهنگ و تاریخ هر ملت که اسطوره نامیده
می گردد در موسیقی به عنوان یک هنر، در درک معنای بسیاری از گوشه ها و نغمات در موسیقی دستگاهی ایران بسیار با اهمیت می باشد.

در بخش نظری این پایان نامه با همه کمبودها و محدودیت های پژوهش بدلیل نبودن پیشینه و ادبیات کافی در موضوع مورد پژوهش، به مطالعه تأثیر و اهمیت اسطوره در موسیقی دستگاهی ایران پرداخته گردید که در این خصوص، بیشتر از گفتگوها و نظرات اساتید در رشته های مرتبط با این موضوع مانند تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات و موسیقی بهره گرفته گردید.

پس از جمع بندی نهایی نظرات به همراه بعضی موارد یاد شده در کتاب ها، بایستی گفت با در نظر داشتن مطالعه و جمع بندی کتاب ها، مقالات و گفتگوهای اساتید و صاحب نظران شاخه های مختلف در خصوص اهمیت و تأثیر اسطوره در موسیقی دستگاهی ایران ، می توان گفت اسطوره از تأثیر بسیار مهمی در الهام گرفتن موسیقی دانان برخوردار می باشد.

موضوع بخش عملی پایان نامه نیز “نوازندگی ساز کمانچه در دستگاه ماهور مرکب” می باشد.

پیشگفتار

کوشش هایی که در این پژوهش انجام شده در راستای درک و فهم بیشتر موسیقی دستگاهی ایران
می باشد. هنری که پیشینه و قدمتی به وسعت تاریخ را در دل خویش گنجانده و از دل اعصار گذشته ، شادیها و رنجها، شکستها و پیروزی ها و تجاوزها و تهاجم تاریخ به نظاره نشسته و امروز گرد ایام خورده در دست ماست.

یافتن مفهوم و معنی تاریخی از طریقه نغمات، کار سختی است و اگر هم انجام پذیر باشد در حوصله این پژوهش نمی گنجد. شاید با حضور تیمی که متشکل از تاریخ شناس، اسطوره شناس،
موسیقی شناس و … باشد بتوان تأثیر تاریخی نغمات را مورد مطالعه قرار داد اما نکته ای که ما را با اسطوره و تاریخ در بخش زیادی از گوشه های دستگاهی موسیقی ایرانی آشنا می کند نام گوشه ها یا واژه شناسی گوشه گان آن می باشد که می توان خاستگاه هر گوشه را با در نظر گرفتن نام و واژه شکافی هر گوشه در اسطوره ها جستجو نمود و بایستی چنین گفت که از طریق نام هر گوشه می توان تاریخ پشت آن گوشه را رصد نمود. در راستای این شناخت، نظریه تنی چند از اسطوره شناسان و دوران های تاریخی مختلف مورد مطالعه اجمالی قرار گرفته می باشد.

در اینجا از عزیزانی که مرا در تدوین و تکمیل پژوهش حاضر یاری نموده اند؛ آقایان؛ دکتر فریدون جنیدی، دکتر محسن حجاریان، دکتر کزازی ، خانم هانیه ناظری و همچنین؛

راهنمایی های صمیمانه جناب آقای بالنده و اردشیر کامکار عزیز که مرا با مهرشان یاری کردند، و دوستان عزیزم در گروه سروشان که در این پایان نامه همراه من بودند سپاسگزاری می کنم.

تعداد صفحه : 95

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان