تجاری مورد اختلاف بود ،‌ دادگاه استیناف تنها با تکیه بر این استدلال مبتنی بر درک کلی از این مسئله که اجاره یک جرثقیل تابع شرایط متداول خواهان (مؤجر) است ، رأی داد که خواندگان ( مستأجرین ) ملزم به پایبندی به شرایط متداول خواهان در مورد اجاره جرثقیل می باشند . ولی در رأی تورنتون که موضوع آن یک قرارداد مصرفی مورد اختلاف بود، دادگاه استیناف ( که دارای دو قاضی هم رتبه بود ) از پذیرش این امر که بلیطی که توسط دستگاه خودپرداز در محل ورودی پارکینگ اتومبیل صادر شده ، متضمن ارائه اخطار معقولی در رابطه با شرایط الصاق شده در داخل محوطه ساختمان پارکینگ در خصوص شرایط پارک بوده ، خودداری نمود . طرفین قراردادهای تجاری موقعیت ایشان به گونه ای است که هر یک از ایشان از این مسئله آگاه است که خود باید شخصاً حافظ منافع خویش باشد ولی در مورد مصرف کنندگان وضعیت به گونه ای دیگر است .
بند هفتم :اشتباه134
وقوع اشتباه در موضوع اصلی معامله135

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه ارشد درمورددوره ساسانی، دوره اسلامی، قرآن کریم، نمادپردازی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید