جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

جدیدترین مطالب :

آموزشی

چه تبعیضی؟

  با سلام و خسته نباشید؛ از اول تشکیل تمدن تا به امروز، تموم کارای مهم، به گردن مردها بوده و کارای کم اهمیت رو هم کم و بیش، بانوان انجام میداده ان! مثلا مردها بیشتر بخوانید...